Chat Với Mỹ Thuật 247
BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO | Thiết kế logo biên hòa | Thiết Kế cataloge biên hòa | In biên hòa BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO | Thiết kế logo biên hòa | Thiết Kế cataloge biên hòa | In biên hòa

BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO

VẼ LẠI LOGO

300.000 đ

Dịch vụ:
Vẽ lại logo theo yêu cầu.

Lưu ý:
Khách hàng cung cấp hình ảnh chất lượng cao.

File bàn giao:
File gốc vẽ lại (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

GÓI 1

1.000.000 đ

Dịch vụ:
Thiết kế Logo theo yêu cầu.
Quy trình thiết kế:
+ Số mẫu: 04 mẫu chọn 1.
+ Số lần gửi mẫu: 01 lần.
+ Giới hạn chỉnh sửa: không giới hạn.
File bàn giao:
File gốc logo (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

GÓI 2

2.000.000 đ

Dịch vụ:
Thiết kế Logo theo yêu cầu.
Quy trình thiết kế:
+ Số mẫu: 06 mẫu chọn 1.
+ Số lần gửi mẫu: 01 lần.
+ Giới hạn chỉnh sửa: không giới hạn.
File bàn giao:
File gốc logo (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)

GÓI 3

3.000.000 đ

Dịch vụ:
Thiết kế Logo theo yêu cầu.
Quy trình thiết kế:
+ Số mẫu: 08 mẫu chọn 1.
+ Số lần gửi mẫu: 01 lần.
+ Giới hạn chỉnh:không giới hạn
File bàn giao:
File gốc logo (AI, CDR, PDF, JPG, PNG)